Zuzana Cernekova
homepage


Main Page
Curriculum Vitae
Lectures
Photos
Contact

 
  
  

Pokročilé spracovanie obrazu

 


 

Podmienky úspešného absolvovania predmetu:

 

   Môžete získať 50 bodov na cvičeniach a 50 bodov na skúške.
   Aby ste mohli byť pripustení ku skúške treba aspoň 30 bodov z cvičení.
   Na úspešné absolvovanie skúšky treba získať 25 bodov
body známka
91 - 100 A
81 - 90 B
71 - 80 C
61 - 70 D
55 - 60 E

 

 

Materiály k prednáške od doc. Ftáčnika

1. prednáška - Úvod do problematiky pdf
2. prednáška - Farba, videnie a farebné modely
3. prednáška - Dátové štruktúry pre analýzu obrazu
4. prednáška - Snímanie obrazu a jeho vlastnosti
5. prednáška - Predspracovanie - detekcia hrán
6. prednáška - Matematická morfológia
7. prednáška - Fourierove transformácie
8. prednáška - windowed FT, Wavelets
9. prednáška - Segmentácia obrazu

10. prednáška - 3D videnie pdf
                             Epipolar geometry.pdf

Prezentácie z cviceni
   matematicka morfologia
   stereovidenie