2-MPG-148 Multimédiá (2), 3 kredity


Prednasky v utorok o 10.40 na M-151, termin na midterm 1. aprila 2014

Cieľ predmetu: Sprístupniť študentom teoretické základy a praktické zručnosti pri autorskej tvorbe multimedialneho (audiovizualneho) titulu.

Stručná osnova predmetu: Multimédiá, definície a základné pojmy, všeobecná architektúra MM systému, kódovanie jednotlivých médií.
Príklad multimediálnej aplikácie v medicíne. Medzinárodné normy pre MM/HM. Prezentácia a norma PREMO.
Multimédiá v otvorených distribuovaných prostrediach, príklady aplikácií. Najnovšie trendy. Multimédiá vo virtuálnej realite.
Klasické médiá a nové médiá (orálna tradícia, kníhtlač, film, TV, WWW, VR).
Multimediálne dielo Orbis pictus J. A. Komenského. História a perspektíva multimédií.

Priebežné hodnotenie: Testy, Midterm 40%, Utorok 26. marca 2013, po 13. prednaske final 60%

Literatúra/online:

BUSH, V. 1945. As We May Think. (prvotna vizia MM technologie)
Ruzicky - Architektura MM systemu a funkcne bloky, kap. 1 a 20
V. Adzhiev, A. Ossipov, A. Pasko. 1999. Multidimensional Shape Modeling in Multimedia Applications
MM2 - Produkcia plus Poznamky Barbora Machacova a Julia Kucerova
Virtualny svet 2012: Produkcia a tvorba MM titulu - od s. 135
Prezentacia Multimedia 2, S. Stanek & A. Ferko (work in progress)
Prezentacia o Animation Timeline, S. Stanek & A. Ferko (work in progress)
CGMI-StoryEtc. by A. Ferko (work in progress)
CGMI-RhetoricsEtc. by A. Ferko (work in progress)
X3dResources
X3d book


Priklady zadani na midterm z vlanajska (40 minut/bodov)

1. Architektúra multimediálneho systému.
2. Funkčný blok pre počítačovú grafiku.
3. Charakterizujte otvorenie komunikacie, zakotvenie a udrzanie pozornosti pomocou akustickych submodalit na inom priklade nez boli na prednaske (Bolero, Ladovska zima, Kralovna noci).
4. Funkčný blok pre počítačové videnie.
5. Navrhnite multimediálnu prezentáciu J. A. Komenského (názov, logo, podtitul, sales pitching, náčrt synopse alebo storyboardu... reklamný plagát pre promotion).
6. Napiste pre svoj hypoteticky killer app product názov, logo, podtitul, sales pitching prezentaciu...
7. Opíšte čo najpodrobnejšie vizualne submodality aj s uvedením príkladu.
8. Životný cyklus multimediálneho titulu od vzniku po zánik.
9. Špecifikujte jednu konkrétnu funkciu z funkčného bloku pre počítačovú grafiku.
10. Špecifikujte jednu konkrétnu funkciu z funkčného bloku pre počítačové videnie.


Priklady zadani na final z vlanajska (60 minut/bodov)

1. Architektúra multimediálneho systému s doplnenymi 3 "poschodiami" pre (7) normy, kodovania, patenty, kniznice, nastroje, tutorialy, jazyky... (podla Vasej domacej ulohy)
2. Funkčný blok pre syntezu zvuku.
3. Charakterizujte otvorenie komunikacie, zakotvenie a udrzanie pozornosti pomocou striedania audiovizualnych submodalit na inych prikladoch nez boli na prednaske Stanislava Grigusa.
4. Funkčný blok pre analyzu zvuku.
5. Metodika digital storytelling.
6. Demo reel podla poziadaviek Pixar.
7. Algoritmus pocitacovej hry podla Glassnera.
8. Kompresie v norme MPEG-4.
9. Špecifikujte jednu konkrétnu funkciu z funkčného bloku pre syntezu zvuku.
10. Špecifikujte jednu konkrétnu funkciu z funkčného bloku pre syntezu zvuku.