Pon 8 10 VAR M-VIII FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita


Ciel predmetu: Sprístupnitť študentom teoretické základy a praktické zrucnosti pri autorskej tvorbe obývaných virtuálnych prostredí a rozšírenej reality. Prakticky vytvoria prostredie pre nástroj Oculus Rift a vytvoria jednoduchú rozšírenú realitu pomocou markerov.

Prednáša doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Cviciaci Iwka Varhaníková

Predmet sa hodnotí na dvoch vedomostných testoch na prednáške (60 bodov, v 7. a 13. tyzdni semestra) a odovzdaného projektu na cviceniach (40 bodov). Na absolvovanie predmetu treba dosiahnut viac ako 30 bodov na prednáške a 20 bodov na cviceniach.

Tu budu pribudat studijne materialy podla novej akreditacie. Predmet stavia na referencnom modeli pocitacovej grafiky a jeho rozsireniach, opisanych v ucebnici Ruzicky, Zara, Bimber-Raskar, Ignatiev...
BIMBER, O. - RASKAR, R. 2005. Spatial Augmented Reality. AK Peters.
FERKO, A. et al. 2012. Virtualny svet 2012.
RUZICKY, E. - FERKO, A. 1995. Pocitacova grafika a spracovanie obrazu. Sapientia 1995. Kapitoly 1, 15-20. http://www.sccg.sk/~ferko/PGASO2012-bookmarks.pdf
ŽÁRA, J. 2000. Jazyky pro popis virtuální reality. Praha: CVUT 2000. ISBN 80-01-02100-9.

QVORTRUP, L. ed. 2001. Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-331-6.
QVORTRUP, L. ed. 2002. Virtual Space: Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-516-5.
QVORTRUP, L. ed. 2002. Production Methods: Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-331-6.
FERKO, A. 2015. O divadelnej réžii web stránok a o filmovej réžii virtuálnej reality. Tvorba a produkcia multimediálneho titulu. (v tlaci)

Pre rozsirenu realitu prihliadame aj k vykladu podla pripravovanej ucebnice Augmented Reality: Principles and Practice (Usability) 1st Edition by Dieter Schmalstieg (Author), Tobias Hollerer (Author). http://www.amazon.com/Augmented-Reality-Principles-Practice-Usability/dp/0321883578Z historie predmetu:

Stručná osnova predmetu VR (z byvalej akreditacie, pred skolskym rokom 2015-16): Virtuálna a rozsirena realita, definície a základné pojmy. Jazyky na opis VR (VRML, ECMA, X3D, MPEG-4). Autorské nástroje.
Klasické médiá a nové médiá podla Qvortrupa (orálna tradícia, kníhtlač, film, TV, WWW, VR).
Virtuálne galérie, tematické parky, múzeá, kultúrne pamiatky a mestá. História a perspektíva virtuálnych prostredí.
Vybrané techniky konštrukcie virtuálnej populácie (avatari, autonómni agenti, výrazy tváre podla normy MPEG-4). Otvorené problémy virtuálnych spoločenstiev.

Literatúra/knihy:

BIMBER, O. - RASKAR, R. 2005. Spatial Augmented Reality. AK Peters. http://complexrhetoric.blogspot.sk/2008/09/free-book-download-bimber-and-raskar.html QVORTRUP, L. ed. 2001. Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-331-6.
QVORTRUP, L. ed. 2002. Virtual Space: Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-516-5.
QVORTRUP, L. ed. 2002. Production Methods: Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-331-6.
FERKO, A. 2015. O divadelnej réžii web stránok a o filmovej réžii virtuálnej reality. Tvorba a produkcia multimediálneho titulu. (v tlači)
ŽÁRA, J. 2000. Jazyky pro popis virtuální reality. Praha: ČVUT 2000. ISBN 80-01-02100-9.

Literatúra/online:

BERNERS-LEE, T. et al. 2001. The Semantic Web. Scientific American, May 2001.
CIDOC CRM, cesky preklad a strucna prezentacia
CityGML
COLLADA
EUROPEANA Data Model
FERKO, A. et al. 2011. Schola Ludus, Serious Games and Measurement of Interestingness
FERKO, A. et al. 2012. Virtualny svet 2012
FERKO, A. 2012. Vyznam virtualneho muzea
IS MPEG-4 Description
RHYNE, M.T. 1999. A Commentary on GeoVRML
X3D @ Web3D
ŽÁRA, J. 2008. VRML-97, laskavy pruvodce virtualnimi svety
Appraisal theory
Rhetoric


PrezentacieCGMI/Storytelling:

StoryEtc.
RhetoricsEtc.


Priklady zadani na vlanajsi midterm VR (40 minut/bodov)

1. [12 bodov] Virtualne mesta, miesta, priestor a jeho filozoficke vyklady podla Qvortrupa.

2. [10 bodov] Virtualna populacia, avatari, autonomni agenti, bilboardy a impostory.

3. [10 bodov] Psychologicke aspekty posobenia VR na cloveka. Meranie zaujimavosti vo virtualnom muzeu.

4. [10 bodov] Porovnajte dva jazyky na kodovanie VR.
[ Rozpis bodovania: 5 - charakteristiky jazykov, 5 - vyznacne rozdiely.]

5. [15 bodov] Virtualny cas a jeho riadenie vo VR.
[ Rozpis bodovania: 5 - definicie pojmov, 5 - event structure a discourse structure, 5 - sposoby riadenia.]

6. [10 bodov] Ignatievova schema komunikacie vo VR.
[ Rozpis bodovania: 3 - ilustracny obrazok, 7 - vyklad pojmov a suvislosti.]

7. [15 bodov] Definicie VR, hlbky vnorenia podla Glassnera, typy VR podla Zaru.
[ Rozpis bodovania: 5 - kazda cast odpovede.]Priklady zadani na vlanajsi final VR (60 minut/bodov)

1. Vnorenie (immersion).

2. Špecifikujte čo najpodrobnejšie Vám čo najznámejšiu aplikáciu VR/AR/MR (cieľ, požiadavky, kontextový diagram, obmedzenia, príklady použitia, aplikácie, cieľové skupiny, konštrukcia (graf scény, generický systém, sémantika, MUDVR)...)

3. Konštrukcia virtuálnych prostredí. Cyber city. Modelovanie a zobrazovanie virtuálneho mesta.

4. Opíšte tri riešenia multimodálnej komunikácie vo VR. Multi je aspon dva.

5. Referenčný model AR podla Ignatieva a Bimber-Raskar.

6. V odporúčanej literatúre si vyberte podrobnejšie prečítanú niektorú časť a podajte jej výklad (avatar, gestá, animácia skupín, fyzikálne modely, ontológie pre Semantic Web...)

7. Tvorba niektorého typu virtuálneho múzea (vyberte si vizualizačné, aktivizačné, hermeneutické).

8. Porovnajte funkcnost dvoch jazykov na opis virtualnej reality, napr. VRML a Web3D alebo X3D a Collada.

9. Hierarchia virtualnych prostredi vo filme Matrix a epistemologicka konfuzia.

A. Uvedte nevyhody backtelling resp. digital storytelling a ich odstranenie.

B. Puskinov model tvoriveho procesu a conceptual blockbusting.

C. Vyuzitie retoriky pri tvorbe virtualnych prostredi. Tri priklady na entymeme.