julia
 
PhD. thesis
Detekcia sémenticky významných častí obrazu a ich použitie pri kódovaní
Supervisor: Doc. RNDr. Milan Ftácnik, CSc.