Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
image acquisition snímanie obrázka
Získanie obrazovej informácie pomocou senzora
image preprocessing predspracovanie obrázku
Algoritmické kroky prípravy obrázku pred samotným spracovaním
image processing spracovanie obrazu
The process of applying any operation to a pictorial representation of objects or data for a given purpose. Proces aplikovania ľubovoľnej operácie na obrazovú reprezentáciu objektov alebo dát pre daný účel.
image sharpening priostrenie obrázka
Aplikovanie metód, ktoré zvýraznia hrany
independent component analysis analýza nezávislých komponentov
information theory teória informácie
inner product skalárny súčin
intensity ---