Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
machine learning strojové učenie
Machine learning is said to occur in a program that can modify some aspect of itself, often referred to as its state, so that on a subsequent execution with the same input, a different (hopefully better) output is produced. Vlastnosť počítačového programu modifikovať niektoré časti samého seba. Program po viacerých spusteniach produkuje rôzne(ideálne kvalitatívne lepšie) výstupy
machine vision strojové videnie
margin rozpätie
mean square error stredná kvadratická chyba
mode modus
morphological image processing morfologické spracovanie obrázka
Aplikovanie metódy morfologickej filtrácie alebo celej sekvencie metód morfologickej filtrácie
motion detection detekcia pohybu
moving average kĺzavý priemer
multi-spectrale image multispektrálny obrázok
Obrázok, ktorý obsahuje informácie vo viacerých kanáloch (typicky > 3) odpovedajúcich rôznym pásmam frekvencií elektromagnetického signálu.
mutual information vzájomná informácia