Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
nearest neighbor najbližší sused
neural network neurónová sieť
neuron (artificial) neurón (umelý)
mathematical function conceived as a crude model, or abstraction of biological neurons matematická funkcia považovaná za abstrakciu biologického neurónu
noise šum
Noise is random variation of brightness or color information in images. šum je náhodná variácia informácií jasu a farieb v obraze
noise reduction redukcia šumu
Zníženie šumu v obrázku
noisy data in machine learning chyby v strojovom učení
errors in the training data for machine learning algorithms. objavené chyby v dátach pri 'učiní sa' algoritmu strojového učenia.
non-maximum suppression potlačenie nemaximálnych hodnôt