Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
pattern matching porovnávanie vzorov
pattern recognition rozpoznávanie vzorov
point spread function rozptylová funkcia
precision ---
principal component analysis analýza hlavných komponentov
pruning orezávanie
Odstránenie objektov (alebo ich nevykresľovanie), ktoré sú mimo viditeľnej plochy