Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
pattern matching porovnávanie vzorov
pattern recognition rozpoznávanie vzorov
point spread function rozptylová funkcia
precision presnosť
principal component analysis analýza hlavných komponentov
pruning orezávanie
Odstránenie objektov (alebo ich nevykresľovanie), ktoré sú mimo viditeľnej plochy