Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
recall úplnosť
region of interest oblasť záujmu
relevance feedback spätná väzba
RGB RGB
RGB je farebný model. V tomto modeli sú farby vytvárané aditívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne svetlejšia farba. Pridaním všetkých vznikne biela). Základné zložky sú: R - (Red) červená, G - (Green) zelená, B - (Blue) modrá. Pre tieto farby je príznačné práve to, že ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630nm, 530nm a 450nm). Intenzita základných farieb v tomto modely sa pohybuje v intervale <0,1>. Pri technickej implementácii je tento rozsah prevádzaný do digitálnej formy. Najčastejšie je kódovaný na 8-bitov (t.j. rozsah 0-255). Farebný model RGB svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach r,g,b. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá čiernej farbe a vrchol [1,1,1] bielej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej. Tento model je najviac technicky orientovaný, pretože jednotlivé zložky odpovedajú spôsobu vytvárania farebnej informácie na tienidle obrazoviek.
run-length encoding úsekové kódovanie
Encoding of a digital *data stream, which defines that stream in terms of a series of numbers, each representing the length of a sequence of equal value parameters. Kódovanie prúdu číslicových dát, ktoré definuje tento prúd ako rad čísel, z ktorých každé reprezentuje dĺžku postupnosti prvkov s rovnakou hodnotou.