Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
ultraviolet (light) ultrafialové (svetlo)
Electromagnetic radiation with a wavelength shorter than that of visible light, but longer than X-rays. Elektormagnetické žiarenie kratšou vlnovou dĺžkou ako má viditeľné svetlo, avšak s dlhšou ako röntgenové žiarenie.
unit vector jednotkový vektor
A vector whose length is 1. Vektor, ktorého dĺžka je 1.
utility function úžitková funkcia