GSVM, 1-INF-240, 4 kredity, streda od 8 10 M-V     Cvicenia/2024: Mgr. Marcel Makovník, PhD. M-123      

Známka = [midterm (v 7. tyzdni 40 minut) + final (v 13. tyzdni 60 minut)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (od 10.00, pondelky, akvarium asi VIII)

Tabule 2024  Video2021: matfyzYouTube     Dimensions, 9 filmov     May12-ray  Mar11-repr  Mar4-color  Mar4-texture  Mar4-fract 

PDF2021: Mar11-repr   Mar4-ColorsTexturesFractals    


IV. RAYS, ANIM 14/5     III. 3D LIGHT & VISIBILITY 9/4     II. KOHERENCIA & DT 2/4     predmid     midterm (I. poznamky dodane na papieroch v akvariu do konca marca)

Audio: Basics 16/4 +ppt     Modeling 23/4 +ppt     Curves 23/4 +ppt     Color 30/4 +ppt +mp4     Shading 30/4 +ppt +mp4     IBR 30/4 +ppt +mp4     tex 30/4 +ppt +mp4     compGeo +ppt +mp4     RayTracing 7/5 +ppt +mp4     Anim 13/5 +ppt +mp4


Kniha ai.     RUZICKY, E. et al.   JOY, K. Notes   pano   e-learn   oldGsvm   pptAF   MNovotny   PodoMFerko  dIP   samoskusanie     Priklady prikladov

Video: Vseobecny uvod...     Uvod do PG     doc. Bozek: Mnohouholniky     Najkratsia... (27 sekund, 1. april)     CESCG     MatModelVtipu     Vectary    

Gsvm_MNovotny    Sys    Pipe    Rast    Obj    Lig    Visi    Tex    Visu    MuMe   

Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50, Stupnica: A nad 90%, ... E nad 50%

Staviame úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov. Definície, základné problémy a riešenia. Transformácie v rovine. Graficke systémy a normy. Multimedialne objekty, tvorba, kódovanie, modifikácia. Vizualizacia. Multimedia.