julia
 
RNDr. thesis
Využitie sémantickej informácie pri určovaní výynamných oblastí v obraze

 

 

Abstract

 

This thesis focuses on the topic of salient regions detection utilizing an additional semantic information, namely the skin detection. This approach allows the recognition of the relevant parts of the sign language video recordings. Salient regions along with hands and face are detected. The obtained output is used to design several new video quality metrics. In comparison with existing widely used metrics our metrics achieve superior results.

 

Keywords: visual attention, salient regions, skin detection, video quality metrics, sign language

 

 

Abstrakt

 

Predložená práca sa zameriava na problematiku detekcie významných oblastí v obraze s využitím sémantickej informácie, konkrétne detekcie pokožky. Tento prístup umožňuje rozpoznanie relevantných častí obrazu pri záznamoch obsahujúcich znakovu reč, pretože popri nájdení významných oblastí umožňuje i detekciu rúk a tváre. Takto detegované význačné časti obrazu sú v práci využité pri návrhu nových metrík na ohodnocovanie kvality videa. Tieto metriky sú porovnávané s využívanými metrikami, pričom na základe testvania dosahujú veľmi dobré výsledky.

 

Kľúčové slová: Vizuálna pozornosť, Sémantika, Významné oblasti, Objektívne metriky hodnotenia kvality videa

 

Práca na stiahnutie

 

Prezentácia