Viktória Bakurová - osobná stránka


  Vitajte na mojej stránke

Viki2.jpg, 18kB Moje meno je Viktória Bakurová. Študujem na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave ako študentka doktorandského študijného programu Geometria a topológia.

  Kontakty

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Mlynská dolina 842 48 Bratislava
Miestnosť: M122

E-mail: Viktoria.Bakurova-at-fmph.uniba.sk
  © Viktória Bakurová, 2013