Viktória Bakurová - osobná stránka


  Počítačívá grafika 1

Vyučovanie

Prednáška:

Utorok 11:30 poslucháreň F1


Cvičenia:

Utorok 8:10 poslucháreň M XI


Zadania a termíny

Na cvičenia je potrebné prihlásiť sa emailom do 28. septembra 2011.Termín midtermu: 11.11.2011 09:50, poslucháreň ATermín finaltermu: 16.12.2011 11:00, poslucháreň BDomáca úloha 1 (odovzdať do 4.11.2011)   Zadanie1


Domáca úloha 1 - vzorové riešenie (Trenčanová Lenka)  

Riešenie1


Domáca úloha 2 (odovzdať do 6.12.2011)   Zadanie2


Domáca úloha 2 - vzorové riešenie (Svitková Betka)  

Riešenie2


Domáca úloha 3 (odovzdať do 13.12.2011)   Zadanie3


Domáca úloha 3 - vzorové riešenie (Zezulová Martina)  

Riešenie3


Účasť na cvičeniach a hodnotenie

Účasť na cvičeniach   Bodovanie

Materiály a literatúra

Prednášky


Príklady na precvičenie   Zbierka úloh


Pomocné materiály

Afinné transformácie

Starší materiál ku geometrickým reprezentáciam:

Geometrické reprezentácie


Odvodenie Bresenhamovho algoritmu:

Bresenham


Príklad použitia Bresenhamovho algoritmu:

Bresenham príklad


Pravidlá hodnotenia

 • body z cvičení tvoria 40% známky
 • spolu možných 110b, započítava sa maximálne 100b:
  • 45b: 2 veľké písomky (v polovici a na konci výučbovej časti semestra)
  • 20b: rozcvičky, domáce úlohy, aktivita na teoretickej časti cvičení
  • 33b: zadania na praktickej časti cvičení (11 x 3b)
  • 12b: projekt
  • (spolu max. 65b z teoretickej časti a max. 45b z praktickej časti cvičení)
 • minimálny počet bodov na pripustenie ku skúške je z teoretickej časti cvičení 35b a z praktickej časti cvičení 20b.
 • pri odhalení podvádzania pri riešení teoretických zadaní sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania.
 • hodnotenie teoretických cvičení sa uzatvára na konci výučbovej časti semestra (pred Vianocami)
 • teoretické cvičenia sú povinné. Pri nenulovom počte neospravedlnených neúčastí je hodnotenie z cvičení Fx (študent nie je pripustený ku skúške).Na nepripustenie ku skúške stačí, ak študent neabsolvuje jednu časť cvičení.
 • prestupy medzi skupinami sú možné do konca septembra, podmienkou je súhlas oboch cvičiacich
 • Pokyny a pravidlá praktickej časti cvičení

  Pravidlá praktickej časti cvičení a všetky potrebné informácie nájdete

  tu.


    © Viktória Bakurová, 2010