Viktória Bakurová - osobná stránka


  Modelovanie kriviek a plôch (1)

Vyučovanie

Prednáška:

Štvrtok 09:50 poslucháreň M XI


Cvičenia:

Štvrtok 8:10 poslucháreň F1 232a


Dôležité termíny

Termín písomky: 02.05.2013 (vrámci cvičení)Zadania cvičení

Príklady z 1. cvičenia - 14.02.2013  

Cvicenie1


Príklady z 2. cvičenia - 28.02.2013  

Cvicenie2


Príklady z 3. cvičenia - 28.02.2013  

Cvicenie3


Príklady z 4. cvičenia - 07.03.2013  

Cvicenie4


Príklady z 5. cvičenia - 14.03.2013  

Cvicenie5


Príklady z 6. cvičenia - 21.03.2013  

Cvicenie6


Príklady z 7. cvičenia - 04.04.2013  

Cvicenie7


Príklady z 8. cvičenia - 11.04.2013  

Cvicenie8


Príklady z 9. cvičenia - 18.04.2013  

Cvicenie9


Príklady z 10. cvičenia - 25.04.2013  

Cvicenie10


Zadania domácich úloh

Domáca úloha 1 - odovzdať do 14.03.2013  

DomacaUloha1


Domáca úloha 2 - odovzdať do 04.04.2013  

DomacaUloha2


Domáca úloha 3 - odovzdať do 18.04.2013  

DomacaUloha3


Domáca úloha 4 - odovzdať do 25.04.2013  

DomacaUloha4


Domáca úloha 5 - odovzdať do 02.05.2013  

DomacaUloha5


Zadania programovacích úloh

Programovacia úloha 1 - odovzdať do 21.03.2013  

Program1


Ukážka programovacej úlohy 1  

Ukazka1


Programovacia úloha 2 - odovzdať do 04.04.2013  

Program2


Ukážka programovacej úlohy 2  

Ukazka2


Polárna forma k programovacej úlohe 2  

PolarnaForma


Programovacia úloha 3 - odovzdať do 18.04.2013  

Program3


Ukážka programovacej úlohy 3  

Ukazka3


Programovacia úloha 4 - odovzdať do 05.05.2013  

Program4


Ukážka programovacej úlohy 4  

Ukazka4


Hodnotenie(tabuľka bodov)

Bodovanie

Všeobecné podmienky hodnotenia

 • účasť na cvičeniach je nepovinná
 • maximálny počet bodov z cvičení je 100b
 • minimálny počet bodov na pripustenie ku skúške je 40b, z toho min. 10b musí byť za programátorskú úlohu a min. 10b musí byť z písomky, ktorá sa bude písať na konci výučbovej časti semestra
 • známka zo skúšky sa bude odvíjať od počtu bodov získaných na cvičeniach
 • Podmienky hodnotenia domácich úloh a písomky

 • za domáce úlohy a písomku je možnosť získať spolu 60b, ktoré sú rozdelené takto:
  • 20b: 1 veľká písomka na konci výučbovej časti semestra
  • 40b: 4 série domácich úloh po 10b
 • riešenia domácich úloh sa odovzdávajú na papieri do termínu uvedeného na zadaní
 • úlohy odovzdané po termíne sa nebudú hodnotiť
 • pri odhalení podvádzania pri riešení domácich úloh sa všetkým zúčastneným strhne 10b, pričom za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania
 • všetky otázky týkajúce sa cvičení a domácich úloh posielajte mailom na adresu Viktoria.Bakurova-at-fmph.uniba.sk
 • záverečná písomka sa uskutoční na konci výučbovej časti semestra, pričom na pripustenie ku skúške je nutné z písomky získať min. 10b
 • študentom, ktorí zo záverečnej písomky nezískajú potrebných 10b bude umožnené napísať opravnú písomku, pričom na absolvovanie cvičení je nutné z nej získať min. 10b
 • Podmienky hodnotenia programovacích úloh

 • programovať sa bude v programovacom jazyku, ktorý si každý študent dohodne do 28.2.2013 mailom
 • za programovacie úlohy je možnosť získať spolu 60b - 4 programovacie úlohy po 15b
 • riešenia programovacích úloh sa odovzdávajú mailom na adresu gemeranova-at-sccg.sk do termínu uvedeného na zadaní, pričom ako predmet správy treba uviesť mkp_duX
 • úlohy odovzdané po termíne sa nebudú hodnotiť
 • potrebné je odovzdať archív s názvom priezvisko_duX.zip, ktorý bude obsahovať všetky zdrojové súbory programu a spustiteľnú aplikáciu, ktorá nevyžaduje inštalovanie a sťahovanie dodatočných knižníc a súborov
 • archív s programom treba posielat ako prilohu mailu a nie ako link
 • zdrojové súbory je potrebné písať prehľadne a dostatočne komentovať, k riešeniu promavocích úloh je potrebné priložiť súbor formátu .txt, ktorý bude obsahovať informácie pre používateľa (ovládanie,...)
 • pri odhalení podvádzania pri riešení programovacích úloh sa všetkým zúčastneným strhne 20b, pričom za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov
 • na pripustenie ku skúške je nutné za programátroskú úlohu získať min. 10b, pričom tento minimálny počet musí byť získaný za jednu zo zadaných programátorskych úloh
 • všetky otázky týkajúce programovacích úloh posielajte mailom na adresu gemeranova-at-sccg.sk
 •   © Viktória Bakurová, 2010