Zuzana Cernekova
homepageMain page
Curriculum Vitae
Lectures
Publications
Contact

Spracovanie farebného obrazu


Podmienky úspešného absolvovania predmetu:

 

Môžete zíkať 50 bodov na cvičeniach a 50 bodov na skúške.
Aby ste mohli byť pripustení ku skúške treba aspoň 30 bodov z cvičení.
Na úspešné absolvovanie skúšky treba získať 25 bodov
body známka
91 - 100 A
81 - 90 B
71 - 80 C
61 - 70 D
55 - 60 E

Kniha (draft) Počítačové videnie, detekcia a rozpoznávanie objektov

 1. prednáška - Svetlo a farba, Ľudský vizuálny systém pdf pptx (kniha kap. 17 a 18)
 2. prednáška - Kolorimetria (kniha kap. 19)
 3. prednáška - Farebné modely pdf pptx (kniha kap. 20)
 4. prednáška - Kvantovacie metódy pdf pptx
 5. prednáška - Kvantovanie-dithering pdf pptx
 6. prednáška - Detekcia hrán pdf pptx
 7. prednáška - Segmentácia pdf pptx
                         GMM
                          segmentácia pomocou grafcut
                          GrabCut
 8. prednáška - Prevod farebného obrazu na šedotónový a naopak pdf pptx
                         Color2Gray: Salience-Preserving Color Removal
                         Transferring color to grayscale images
                         Colorization by example
 9. prednáška - Odstraňovanie tieňov pdf pptx
                         Intrinsic Images by Entropy Minimization
 10. prednáška - Farebná stálosť (Color constancy)
                         Color Constancy for Multiple Light Sources
11. prednáška - Farebná morfológia pdf pptx

Linka ku cvičeniam
http://sccg.sk/~kucerova/SFO2015.php