Počítačová grafika 2, 2-MMN-133, 5 kreditov, pondelok od 8 10 M-120    Cvicenia/2024: Ing. Martin CAVARGA, M122      

Známka = [midterm (40 minut) + final (60 minut)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (akvarium asi VIII)

matfyzYouTube     Audio: Basics 16/4 +ppt     Modeling 23/4 +ppt     Curves 23/4 +ppt     Color 30/4 +ppt +mp4     Shading 30/4 +ppt +mp4     IBR 30/4 +ppt +mp4     tex 30/4 +ppt +mp4     compGeo +ppt +mp4     Anim 13/5 +ppt +mp4

2024 TabuleMID     2023 Tabule M120     IV. RAYS, ANIM 14/5     III. 3D LIGHT & VISIBILITY 9/4     Dimensions, 9 filmov     II. KOHERENCIA & DT 2/4     doc. Bozek: Mnohouholniky     I. MBR IBR texturing & bilinear     mid 2020


Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50
Orientačná stupnica hodnotenia: A nad 90%, B nad 80%, C nad 70%, D nad 60%, E nad 50%

Výsledky vzdelávania: Poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

Osnova predmetu: krivky a plochy v počítačovej grafike, ľudský vizuálny systém, psychológia videnia, vizualizácia, tvorba efektívnych grafických prezentácií, optika, digitálna fotografia, procedurálne modelovanie v 2D a 3D, fraktály, pokročilé zobrazovacie metódy (raytracing, vyžarovacia metóda), zobrazovací kanál, OpenGL

Odporúčaná literatúra ai. rozdane kopie +   Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al.   JOY, K. Notes   pano   infoVis   e-learning   oldGsvm   ppt   pptMNovotny   dIP   samoskusanie  Priklady prikladov

Prednasky Dr. Jana Katreniakova   Page Rank   Graph Drawing   GraphVis   //priklady Page Rank