julia
 
Cvičenia k predmetu Rozpoznávanie obrazcov

Pondelok 18:10, F1-248

 

Cvičenia

17.02.2014 Úvod
24.02.2014 Projekty
03.03.2014 Statistika I
10.03.2014 ZRUŠENÉ
17.03.2014 Statistika II 1, 2
24.03.2014 PCA, LDA, ICA, PCA tutorial
31.03.2014 KNN, Rozhodovacie stromy, Bayes
07.04.2014 Lineárny klasifikátor, SVM
14.04.2014 Odhad chyby, ROC, ...
21.04.2014 Veľká noc
28.04.2014 Projekty RO 2014
05.05.2014 ANN, SOM, OXlearn, SOM toolbox
12.05.2014 Opakovanie, Konzultácie k projektom
19.05.2014 Prezentácia projektov