Ivana
Ilčíková

Bakalárska práca - 3D WEB

Cieľom bakalárskej práce bol návrh a vytvorenie 3D modelu Divadla Jána Palárika v Trnave - štúdio, exportovanie do VRML, pridanie interaktívnych prvkov a publikovanie na internete. Chcela som tým ukázať, že WEB môže byť aj 3D.

V bakalárskej práci som sa venovala tvorbe virtuálne reálneho 3D modelu divadelnej sály a jej prezentácii na internete s použitím interaktívnych prvkov.

Tu si môžete pozrieť praktickú časť mojej bakalárskej práce alebo si pustite krátku video ukážku.

. . . . . . . . . . . . . . . .