Ivana
Ilčíková

GSVM - Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá 2015

WEGA - Webovská grafika 2014

UPG - Úvod do počítačovej grafiky 2014

WEGA - Webovská grafika 2013

UPG - Úvod do počítačovej grafiky 2013

WEGA - Webovská grafika 2012

. . . . . . . . . . . . . . . .