Ivana
Uhlíková

UPG - Úvod do počítačovej grafiky 2014

Cieľom predmetu je poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikáciách s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu problémov. Na cvičeniach študent získa základné vedomosti a zručnosti v tvorbe webstránok, panorám a 3D modelov s animáciou. Model s animáciou budeme vytvárať v prostredí 3D modelovacieho softvéru Blender.


Cvičenia

 1. Cvičenie 19.2.2014

  Úvodné informácie o cvičeniach a podmienky v pdf

  Tvorba web stránok
  Free templates
  w3schools.com - stránka o tvorbe webu s interaktívnymi tutoriálmi

 2. Cvičenie 26.2.2014

  Osobné webstránky na školskom serveri - návod
  Ako pridať Favicon na vašu webstránku

  Tvorba panorám
  Ako odfotiť sférickú (360x180) panorámu s fisheye
  Softvér pre spojenie fisheye fotiek, ktorý vytvorí sférickú panorámu
  Netreba vytvárať sférickú panorámu, stačí cylindrická, ale musí mať 360 stupňov. Pri fotení treba dodržať zásadné podmienky:
  • otáčať sa na mieste
  • nepribližovať a neodďaľovať
  • nemeniť výšku a sklon fotoaparátu
  • fotiť na výšku
  • zachovať dostatočné prekrytie fotiek
  • manuálne vyvážiť bielu farbu
  Free software pre spojenie fotografií do cylidrickej panorámy:
  Dermandar
  Hugin
  Autostitch
  Zoner Panorama Maker

  Panorama Viewer Software
  WebGL Panorama Viewer pre sférické panorámy
  Cylindrické panorámy:
  Flash Panorama Viewer
  HTML5 Panorama Viewer
  PTViewer

 3. Cvičenie 5.3.2014

  Základná práca so softérom Blender, Základné modelovacie techniky

  Bonusová úloha za 1 bod:
  Vymodelujte v softvéri Blender stoličku podľa predlohy
  Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 12.3.2014.

 4. Cvičenie 12.3.2014

  Základné modelovacie techniky:
  • Spin Tool
  • Mirror Modifier
  • Extruding, Subdivision Surface Modifier
  • Proportional Editing
  Materiály a textúry:
  • zlatý a strieborný materiál; skúste vytvoriť priehľadný materiál, napr. sklo
  • Coca Cola plechovka - rôzne textúry pre jednotlivé časti modelu

  Bonusová úloha za 1 bod:
  Vymodelujte v softvéri Blender vidličku. Návod na vymodelovanie lyžičky je tu.
  Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 19.3.2014.

 5. Cvičenie 19.3.2014

  Materiály a textúry:
  • Šachovnica - Array Modifier
  • CubeCraft - UV-mapping

  Základné animácie:
  • Jet Plane Manoeuvre a Barrel or Victory Roll
  • Jet Plane Manoeuvre the Loop the Loop by Following a Path

 6. Cvičenie 26.3.2014

  Časticové systémy:
  Bonusová úloha za 2 body:
  Vytvorte animáciu s lietadlom, ktoré počas letu vystrelí raketu. Raketa zasiahne nejaký predmet a ten následne exploduje. Netreba to renderovať. Stačí poslať blender file. Návod na animáciu letu lietadla a aj samotný model lietadla je tu.
  Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 2.4.2014.

 7. Cvičenie 2.4.2014

  Kostra a animácia postavičky:

 8. Cvičenie 9.4.2014

  Armature Rigging – Google Android:

 9. Cvičenie 16.4.2014

  Kostra pre postavičku a animácia skoku:
  Lighting and Rendering
  Bonusová úloha za 2 body:
  Vytvorte jednoduchú postavičku, pridajte jej kostru s inverznou kinematikou a následne urobte animáciu s minimálne tromi keyframe-ami. Netreba to renderovať. Stačí poslať blender file.
  Odovzdávanie na cvičeniach alebo mailom na: uhlikova@sccg.sk do 30.4.2014.

 10. Cvičenie 30.4.2014


 11. Cvičenie 7.5.2014


 12. Cvičenie 14.5.2014


 13. Cvičenie 21.5.2014


Stránka predmetu: gsvm.sccg.sk/upg

Ak máte záujem o konzultácie, pošlite mi mail s tým, čo chcete konzultovať.

Moja mailová adresa: uhlikova@sccg.sk

. . . . . . . . . . . . . . . .