Ivana
Ilčíková

Diplomová práca - Webový video prehrávač s podporou 3D

Cieľom mojej práce bolo navrhnúť prehrávač videa pre webové rozhranie, ktorý vie prehrávať video bežným spôsobom, ale aj netradičným, a to projekciou videa na hladké plochy.

Pre web sa dlhodobejšie chystá nový štandard HTML5, ktorý pomocou rozšírenia WebGL a nového tagu canvas bude schopný zobrazovať 3D scénu priamo s hardvérovou akceleráciou.

V súčasnosti je dostupná experimentálna verzia WebGL a HTML5. Väčšina moderných internetových prehliadačov tieto nové technológie podporuje, alebo podporuje aspoň čiastočne. Ja som sa rozhodla video prehrávač vytvoriť práve pomocou týchto nových technológií. Ich hlavnou výhodou je, že sú (alebo budú) implementované priamo do internetových prehliadačov, teda nie je potrebné inštalovať žiadne plug-iny a preto sú dostupnejšie pre širokú verejnosť. Nezanedbateľnou výhodou je aj hardvérová akcelerácia.

Tu si môžete pozrieť praktickú časť mojej diplomovej práce alebo si pustite krátku video ukážku.

. . . . . . . . . . . . . . . .