Ivana
Ilčíková

Projekt z predmetu WWW - nové trendy (FLASH)

Cieľom bolo vytvoriť graficky zaujímavé menu vo flashi a ešte dve ďlašie flashovské aplikácie. Ja som vytvorila fotogalériu a mp3 prehrávač. Tento projekt si môžete pozrieť tu.


Projekt z predmetu Webovská grafika

Cieľom bolo vytvoriť logo a dizajn pre web stránku a aj samotnú web stránku s použitím navrhnutého grafického dizajnu. Stránka mala obsahovať pokročilú internetovú aplikáciu a interaktívny 3D model. Tento projekt si môžete pozrieť tu. Na tejto stránke je okrem iného aj fotogaléria, ktorú som vytvorila vo Flashi a jednoduchý interaktívny 3D model vytvorený v štandarde VRML.


Projekt z predmetu Úvod do počítačovej grafiky

kostol


3D model kostola sv. Heleny v Trnave


Kostol sv. Heleny je gotický jednoloďový kostol pochádzajúci zo začiatku 14. storočia s výraznou barokovou prestavbou v polovici 17. storočia.Projekt z predmetu Počítačová grafika 3

Krátky animovaný film na tému propagácia FMFI


Projekt z predmetu Tvorba webových dokumentov

Cieľom bolo vytvoriť web stránku s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu. Tento projekt si môžete pozrieť tu.

. . . . . . . . . . . . . . . .