Ivana
Uhlíková

GSVM - Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá 2015

Predmet poskytuje základný prehľad o odbore počítačová grafika. Ukážeme si princípy spracovávania a zobrazovania grafických informácií od geometrie objektov cez proces renderovania až po zobrazenie výsledného obrazu na obrazovke. Študenti sa naučia základné algoritmy a koncepty počítačovej grafiky z troch dôležitých oblastí – 3D grafika, vizualizácia a multimédiá.

Cvičenia

 1. Týždeň 16.2.2015 - 20.2.2015 - Úvodné informácie o cvičeniach, zadaniach a bodovaní

  Hodnotenie

  Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške (Midterm + Final = 50 bodov) a odovzdaného projektu na cvičeniach (50 bodov).

  Na absolvovanie predmetu je nutné dosiahnuť viac ako polovicu bodov z testov a viac ako 25 bodov z cvičení.

  Stupnica

  Známka Hranica
  A >=
  91
  B >=
  81
  C >=
  71
  D >=
  61
  E >=
  51

  Projekt na cvičeniach - 3 časti:

  1. Load geometry from Wavefront .obj file and display wireframe model in orthogonal projection = 10 bodov
  2. Make global transformations on the model. Implement rotations, translations and scaling = 15 bodov
  3. Hide invisible faces. Compute flat shading on the model = 25 bodov
 2. Týždeň 23.2.2015 - 27.2.2015 - Exkurzia FTLAB
 3. Týždeň 2.3.2015 - 6.3.2015 - Zadanie 1. úlohy
 4. Týždeň 9.3.2015 - 13.3.2015 - Súradnicové systémy a projekcie

Stránka predmetu: gsvm.nais.sk

Cvičenia:

Prednášky:

Ak máte záujem o konzultácie, pošlite mi mail s tým, čo chcete konzultovať.

Moja mailová adresa: uhlikova@sccg.sk

. . . . . . . . . . . . . . . .