Ivana
Uhlíková

WEGA - Webovská grafika 2013

Predmet je zameraný na vytvorenie grafickej prezentácie na internete.

Na prednáškach sa študenti oboznámia s teoretickým zázemím mnohých intuitívne používaných princípov vizuálnej komunikácie a pochopia, ako ľudia vnímajú grafické informácie, alebo ako čítajú web stránky. Získané poznatky študentom pomôžu navrhnúť úspešné webové prezentácie.

Praktická časť predmetu simuluje skutočný svet dizajnéra, ktorého úlohou je vytvoriť webovú prezentáciu fiktívnej značky. Úlohou je navrhnúť logo, dizajn stránky a dizajn microsite. Následne je nutné tento dizajn implementovať a vytvoriť funkčnú web stránku. Web by mal obsahovať aj nejakú pokročilú aplikáciu a 3D model. Vďaka praktickej časti sa študent zorientuje v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti webových technológií, ako napr. HTML, CSS, JavaScript a WebGL.

Cvičenia

Stránka predmetu: wega.sccg.sk

Cvičenia:

Ak máte záujem o konzultácie, pošlite mi mail s tým, čo chcete konzultovať.

Moja mailová adresa: uhlikova@sccg.sk

. . . . . . . . . . . . . . . .